Oferta de servicii

VĂ OFERIM URMĂTOARELE SERVICII:

1. Monitorizarea programelor de finanţare, a granturilor şi a creditelor:

Pornim de la premisa că în domeniul fondurilor nerambursabile şi rambursabile totul este în mişcare, apar noi fonduri, altele sunt epuizate, se modifică condiţiile de creditare, dobânda. Acelaşi dinamică se poate constata şi în cazul legislaţiei care guvernează utilizarea fondurilor nerambursabile. Noi urmărim zilnic evoluţia pieţei ca să vă putem oferi soluţiile cele mai convenabile.

2. Consultanţă în domeniul programelor de finanţare:

Acordăm asistenţa clienţilor nostri, în orientarea către cele mai benefice, eficiente şi corespunzătoare surse de finanţare, în elaborarea ideilor de afacere, prin realizarea de studii de oportunitate în alegerea unor proiecte şi monitorizarea condiţiilor financiare şi economice. Oferim asistenţă în identificarea garanţiilor bancare (fond de garantare).

3. Întocmirea cererii de finanţare:

Realizarea integrală a documentaţiei pentru obţinerea fondurilor nerambursabile, în conformitate cu cerinţele finanţatorului, astfel: întocmirea studiului de fezabilitate, a studiului de impact asupra mediului, a planului de afaceri, respectiv a planului de marketing.

Planificarea activităţilor în perioada de implementare, realizăm planul utilizării resurselor, şi corelarea utilizării resurselor cu ritmul de implementare.

În cazul în care solicitantul nu dispune de fondurile necesare finanţării contribuţiei proprii, la cerere, întocmim şi documentaţia pentru obţinerea creditului, cu identificarea sursei de finantare.

4. Managementul proiectelor câştigate:

Administrarea rapoartelor de plată în cazul proiectelor câştigate, pentru a asigura utilizarea banilor câştigaţi în timp util până la data finalizării proiectului. În acest sens întocmim documentaţia necesară achiziţiilor, oferim consultanţă în organizarea şi derularea procedurii de achiziţii publice în conformitate cu prevederile legale. Realizăm documentaţia aferentă cererilor de plată, împreună cu dumneavoastră, întocmim rapoartele narative şi financiare privind evoluţia proiectului. Asistenta clientului este asigurata pe tot parcursul implementării proiectului.

Alte servicii:

  • Cercetarea pieţei, analiza concurenţei
  • Consultanţă în domeniul elaborării strategiei de dezvoltare a afacerii dumneavoastră
  • Consultanţă în domeniul resurselor umane
  • Consultanţă în managementul afaceri, în managementul financiar.
  • Consultanţă în derularea procedurii de achiziţii publice,
  • Analiza economico-financiara a investiţiei
  • Organizare de cursuri şi traninguri
  • Organizare de evenimente business, promovarea afacerii sau a produsului, consultanţă în PR

În speranţa unei bune colaborări viitoare, aşteptam cu interes solicitările dumneavoastră. Nu uitaţi Kreativ Project înseamnă: No stress, just profit!