Linkuri relevante

Guvernul României www.guv.ro
Ministerul Economiei, Comerțului și a Mediului de Afaceri www.minind.ro
Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial-Creşterea Competivitatii Economice www.amposcce.minind.ro
Organismul Intermediar pentru Energie www.oie.minind.ro
Organismul Intermediar pentru IMM www.oiimm.mimmcma.ro
Ministerul Finanţelor Publice www.mfinante.ro
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului www.mdrt.ro
Autoritatea de management pentru cadru de sprijin comunitar www.fonduricomunitare.ro
Ministerul Administraţiei şi Internelor www.mira.gov.ro
Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale www.mmuncii.ro
Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale www.madr.ro
Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii www.mt.ro
Ministerul Educatiei, Cercetãrii şi   Inovării www.edu.ro
Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale www.mcti.ro
Ministerul Mediului www.mmediu.ro
Curtea de Conturi a Romaniei www.rcc.ro
Asociatia Municipiilor din Romania www.amr.ro
Federatia Autoritatilor Locale www.falr.ro
Uniunea Consiliilor Judetene din Romania www.uncjr.ro
Asociatia Comunelor din Romania www.acor.ro
Asociatia Oraselor din Romania www.aor.ro
Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit www.apdrp.ro
Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor www.cnsc.ro
Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice www.anrmap.ro/indexro.php
Sistemul Electronic de Achizitii Publice www.e-licitatie.ro/
Preşedintele României www.presidency.ro
Senat www.senat.ro
Camera Deputaţilor www.cdep.ro
Guvernul României www.guv.ro
Ministerul Finanţelor Publice (MFP) www.mfinante.ro
Institutul Naţional de Statistică (INS) www.insse.ro
Monitorul Oficial www.monitoruloficial.ro
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare(CNVM) www.cnvmr.ro
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) www.bvb.ro
Comisia de Supraveghere a Asigurărilor (CSA) www.csa-isc.ro
Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP) www.csspp.ro
Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar www.fgdb.ro
Banci
ALPHA BANK ROMANIA www.alphabank.ro/
ATE BANK Romania www.atebank.ro/
BANCA C.R. FIRENZE ROMANIA S.A.   www.bancacrfirenze.ro/
Banca Comercială CARPATICA   www.carpatica.ro/
Banca Comercială FEROVIARA   www.bfer.ro/
Banca Comercială Intesa Sanpaolo România www.intesasanpaolobank.ro/
Banca Comercială Română (BCR)   www.bcr.ro/
BCR Banca pentru Locuinţe   www.bcr.ro/bplro
Banca de Export-Import a României EXIMBANK   www.eximbank.ro/
Banca Millennium   www.millenniumbank.ro/
Banca Românească – Membra a Grupului National Bank of Greece   www.brom.ro/
Banca Transilvania www.bancatransilvania.ro/
BANCPOST www.bancpost.ro/
BANK LEUMI ROMANIA www.leumi.ro/
BRD – Groupe Société Générale www.brd.ro/
CEC Bank www.cec.ro/
CREDIT EUROPE BANK (Romania)   www.crediteurope.ro/
Emporiki Bank – Romania   www.emporiki.ro/
GARANTI BANK   www.garantibank.ro/
LIBRA BANK   www.librabank.ro/
MARFIN BANK (ROMANIA)     www.egnatiabank-rom.ro/
MKB ROMEXTERRA Bank www.romexterra.ro/
OTP BANK ROMANIA www.otpbank.ro/
PIRAEUS BANK ROMANIA   www.piraeusbank.ro/
PORSCHE BANK ROMANIA www.porscheleasing.ro/produse/credit/
ProCredit Bank   www.procreditbank.ro/
Raiffeisen Bank www.raiffeisen.ro/
Raiffeisen Banca pentru Locuinţe   www.railoc.ro/
RBS BANK (ROMANIA) www.rbsbank.ro/
Romanian International Bank   www.roib.ro/
UniCredit Ţiriac Bank   www.unicredittiriac.ro/
VOLKSBANK ROMANIA     www.volksbank.ro/
Anglo-Romanian Bank Limited, Anglia Londra – sucursala Bucureşti   www.bcr.ro/angloromanian
Banca Italo Romena SpA Italia Treviso – sucursala Bucureşti www.italo-romena.ro/
Bank of Cyprus plc Nicosia – sucursala România –   www.bankofcyprus.ro/
BLOM Bank France S.A. Paris – sucursala România –   www.blom.com.lb/net_banorabe.asp
CAIXABANK S.A. (BARCELONA) – sucursala România – www.lacaixa.ro/general/
Citibank Europe plc, Dublinv – sucursala România – www.citibank.ro/
FINICREDITO-INSTITUICAO FINANCEIRA DE CREDITO S.A. PORTUGALIA – sucursala România –   www.finicredito.ro/
Fortis Bank SA/NV – sucursala Bucureşti –   www.fortis.com/companies/ClientCorner_Details.asp?B=292
ING Bank N.V., Amsterdam – sucursala Bucureşti –   www.ing.ro/